lørdag 3. oktober 2009

Snikprivatisering?

Den rødgrønne regjeringen har nå styrt landet en god stund, og ser dessverre ut til å fortsette i 4 år. Jens fortsetter å skryte av den norske "velferdsmodellen"; en modell jeg har testet ut i praksis den siste måneden.
Kort fortalt skjedde som følger. En uheldig episode under en fotballkamp resulterte i et ødelagt ben, med et kne som var låst i 90 graders vinkel, og dermed ble jeg nokså handikappet. En telefon til fastlegen, med time samme dag. En rask konsultasjon med konklusjon meniskskade - sansynlig operasjon. Så langt alt vel og bra. Legen annbefaler sykemelding, men som en relativt oppegående og pliktoppfyllende person ga jeg beskjed om at jeg ikke har behov for sykemelding; jeg har jo ingen problemer med å jobbe på kontoret, mer et praktisk problem med det å komme seg til og fra jobb. Legen var selvsagt enig i dette, og foreslo heller at taxi til og fra jobb burde være et alternativ. Eneste problem var at dette måtte ordnes med NAV - legen kunne bare utstede en bekreftelse på at jeg skulle ha reisetilskudd, så ville NAV ta seg av det praktiske rundt dette. For å si det sånn - det ble ikke taxi på meg, men historien rundt mitt møte med NAV tar vi en annen gang.
Tilbake til skaden. Ettersom legen mente operasjon var nødvendig ble dette bestilt umiddelbart, ettersom det er relativt lang ventetid på slike operasjoner. Samtig annbefalte legen en MR undersøkelse, for å få bekreftet at det ikke var andre skader. Nok en henvisning ble skrevet, og relativt glad og fornøyd tok jeg turen hjem for å få ordnet det praktiske. Med meg fra legen fikk jeg en oversikt over de aktuelle steder som kunne foreta en MR undersøkelse. Etter noen telefoner begynner jeg å forstå at dette ikke blir lett. Det er ventetid i uker og måneder, og den tidligste timen jeg fikk var med ca 7 ukers ventetid. Alle de aktuelle stedene for MR sjekk var private klinikker, hvor det er inngått avtaler med det offentlige. Felles for de stedene jeg var i kontakt med var at ventetiden var svært lang, men samtidig fikk jeg tilbud om time "på dagen" så lenge jeg betalte undersøkelsen selv - ca 1800,- kroner. Av prinsipp takket jeg nei til det, og står altså fremdeles i "kø" for MR undersøkelsen. Begrunnelsen fra klinikkene var at det offentlige ikke betalte nok, så derfor måtte man regne med lang ventetid.
Chrispedia reiser to spørsmål rundt dette. Spørsmål en er hvorfor kan ikke den rødgrønne regjeringen innrømme at dagens helsevesen er avhengig av private aktører, at disse utgjør en viktig del av helsevesenet. I dagens Norge har man to valg - enten venter man lenge på et offentlig behandlingstilbud, eller så betaler man selv og får en rask behandling. Vi er verdens rikeste land, og har en velferdsmodell vi liker å skryte av, men tilbudet innen offentlig helsevesen er vesentlig dårligere enn i andre land "vi liker å sammenligne oss med". Så Jens & co - innrøm dette!
Videre, hvordan kan det offentlige forhandle fram avtaler med private aktører uten noen form for krav til behandlingstid osv. Kapasiteten er der, men ettersom pasienter med henvisninger ikke har noe annet valg enn å enten vente eller å betale selv, så brukes lang ventetid som pressmiddel for å kunne ta seg mer betalt for tjenestene, mens avtalen med det offentlige sikrer at "kundegrunnlaget" uansett er tilstede.
Chrispedia har intet imot private aktører inne helsevesenet. Det er heller ingenting i veien for at det skal være mulig å "kjøpe seg fram" i helsekøen, slik det faktisk er i Norge idag. Det som er viktig er at dette innrømmes fra regjerningshold; det er ingen grunn til å late som at alle har krav på og får lik behandling innen helsevesenet. Her bør det skjerpes Jens!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar